Diensten
Health check: een gezonde leefstijl

Mensen eten vaak te veel en bewegen vaak te weinig. Dat leidt steeds vaker tot overgewicht en een ondermaatse lichamelijke conditie. Met als gevolg meer kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsklachten. De M2P Health Check geeft uw werknemer goed inzicht in zijn gezondheid en in de risicofactoren waarmee rekening gehouden moet worden. Daarnaast geeft de Health Check advies over verbetering van leefstijl. Dat kan er toe leiden dat uw werknemer zich fitter voelt, minder last heeft van stress en minder verzuimt.

Doelgroep:
Een goede gezondheid van uw werknemers is belangrijk, omdat zij voor een groot deel het succes van uw bedrijf bepalen. Een gezonde werknemer meldt zich minder vaak ziek. Goede gezondheid vraagt om een gezonde leefstijl. De M2P Health Check is een goed begin. Een werkgever kan zo meer doen om een gezonde leefstijl van werknemers te bevorderen.

Health Check / PMO

Medewerkers van een organisatie bepalen in hoge mate het succes. Dus is het voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie van groot belang de gezondheid van haar medewerkers op peil te houden of zonodig te verbeteren. Het gaat daarbij niet zo zeer om een momentopname, maar om periodiek alle aspecten die hun gezondheid structureel beïnvloeden in de gaten te houden. Hierdoor ontstaat een hoger gezondheidszorgbewustzijn en inzicht in de gezondheidsrisico's en in het voorkomen daarvan.


Doelgroep

Alle werknemers die regelmatig onder hoge druk werken en in hun werk worden blootgesteld aan stress, te weinig bewegen en/of onvoldoende gezond eten en drinken.


Inhoud

Met de Health Check worden preventief mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Op basis van de uitkomsten wordt de medewerker hierover geïnformeerd en geadviseerd om eventuele risico's te onderkennen en zich actief op zijn/haar gezondheid te richten. Per slot van rekening is voorkomen beter dan genezen.
Inhoud medisch onderzoek:
Referenties
Jeroen en Lian samen aan het sporten